ȘEDINȚA CONSILIULUI DIRECTOR AL AO SOCIETATEA IGIENIŞTILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA (AO SIRM) DIN 17 FEBRUARIE 2021.

Stimați colegi, membrii și susținătorii ai AO SIRM

Consiliul Director vine cu indemnul de a susține Asociația Obștească Societatea Igieniștilor din Republica Moldova prin redirecționarea a 2 procente din impozitul pe venit perceput de la persoanele fizice în folosul AO SIRM. Pentru informare mai aprofundată accesați ADRESAREA Consiliului Director al AO SIRM. Totodată Vă puteți informa în privința LEGII 2 PROCENTE

Descarcă rezoluția [PDF 163Kb]


Descarcă abstractul [PDF 11.5 Mb]

Ce este igiena?

Igiena este ştiinţa care studiază influenţa factorilor de mediu asupra sănătăţii omului şi elaborează măsuri de asanare, normative şi legi sanitare, menite să fundamenteze un mediu igienic optim de viaţă şi de activitate.

Statutul AO SIRM

  • Dispoziții generale

    asociația se constituie în formă juridică de organizare ca „asociație obștească”

  • asociația dispune de ștampila, emblemă, bilanț financiar propriu, cont bancar, cod fiscal ș.a.

  • asociația posedă patrimoniul distinct necesar pentru realizarea activității prevăzute de statut

  • Principii de activitate

    asociația desfășoară activitate pe baza principiilor libertății de asociere, autoadministrării și autogestiunii

  • se interzice imixiunea autorităților publice locale în activitatea asociației, precum și invers.

  • asociația va evita pe parcursul activității sale apariția conflictului de interese

Membrii Consiliului Director

Ion Bahnarel

Președintele AO SIRM

Victor Meșina

Secretarul AO SIRM

Victor Băbălău

Președintele Comisiei de Cenzori

Nicolae Opopol

Membru Corespondent al Academiei de Științe din Republica Moldova

Grigore Friptuleac

Profesor Univesitar USMF „Nicolae Testemițanu”

Iurie Pînzaru

Ion Șalaru

Salaru Ion, Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Ana Volneanschi

Conferențiar Cercetăror, Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Ovidiu Tafuni

Conferențiar Universitar, USMF „Nicolae Testemițanu”

Eudochia Tcaci

Elena Jardan

Constantin Marandel

Petru Prunici

Macar Stoianov

Nicolae Botezatu